วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สุ่มเลขบัตรประชาชน 13 หลักใช้งานได้จริง


บริการสุ่มเลขบัตรของเราทำอะไรได้บ้าง?

เนื่องจากมีผู้สนใจบริการสุ่มเลขบัตรเป็นจำนวนมาก เพื่อไปใช้ในการสมัครเกมส์ออนไลน์ต่างๆ โดยเกมส์เมอร์บางท่านมีนิสัยที่ชอบสมัครทิ้งไว้หลายๆไอดี จนไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลักได้ใช้งาน ทางเราจึงได้เกิดความคิดที่จะเขียนเว็บไซต์นี้เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่เกมส์เมอร์ทั้งปวง โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียว

โดยการสุ่มเลขบัตรประจำคัวประชาชนนี้นั้นเป็นการสุ่มโดยใช้การคำนวนทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้เลขบัตรประชาชนที่สามารถใช้งานได้จริงโดยที่เรานั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลขบัตรประชาชนของจริงแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถที่จะนำเลขที่ได้จากการสุ่มเลขบัตรนี้นั้นไปทำการสมัครเกมส์ สมัครเว็บไซต์ หรือสิ่งต่างๆ โดยที่ท่ายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนจริงของตนเองหรือของผู้อื่น เพราะอย่างที่เราได้บอกไปนั้นว่าเลขของเรานั้นมาจากการสุ่ม เพราะอย่างนั้นเลขที่ปรากฏโดยส่วนใหญ่นั้นไม่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลทางทะเบียนราฐแต่อย่างไร 

เพราะอย่างนั้นสบายใจกับการสุ่มเลขบัตรของทางเราได้เลยเพราะว่าไม่ว่าคนใดก็ไม่สามารถนำเลขบัตรประชาชนของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น