วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Character Shop

Character Shop
- อาวุธกับตัวละคร สามารถซื้อได้โดย sp ซึ่งมีให้แก่สมาชิกที่สมัครใหม่ตอนเริ่มเล่นเกมครั้งเเรก

1.ซื้อไอเทมกับตัวละครซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของแต่ละประเทศ (ผู้เล่นสามารถครองครองได้
2.ประเทศละ 1 ตัวเท่านั้น , ทุกตัวมีค่าความสามารถเท่ากัน)
ซื้ออาวุธหลัก, อาวุธสนับสนุน, ระเบิด ให้เหมาะกับตัวละครที่ใช้
3.ซ่อม ขาย ดูความสามารถของอาวุธและไอเทมของตัวละครใน Inventory1.ปุ่มสำหรับซื้อ Item หรือ ตัวละครที่เลือกไว้
2.ปรับตัวละครที่ใส่ให้เป็นแบบเริ่มตัน
3.หน้าตาตัวละคร ชุดสวมใส่ และค่าสเตตัส
4.เลือกหน่วยต่างๆ ได้จากรูปในช่องดังกล่าว
5.ช่องสำหรับซื้อตัวละคร และเครื่องแต่งกาย
6.ค่า SP และ DE ที่ยังคงเหลืออยู่ รวมไปถึง ปุ่มสำหรับเติม DE ได้ในขณะอยู่ในเกม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น