วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Inventory

Inventory
- อาวุธกับตัวละคร สามารถซื้อได้โดย sp ซึ่งมีให้แก่สมาชิกที่สมัครใหม่ตอนเริ่มเล่นเกมครั้งเเรก


1.ซื้อไอเทมกับตัวละครซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของแต่ละประเทศ (ผู้เล่นสามารถครองครองได้ ประเทศละ 1 ตัวเท่านั้น , ทุกตัวมีค่าความสามารถเท่ากัน)
2.ซื้ออาวุธหลัก, อาวุธสนับสนุน, ระเบิด ให้เหมาะกับตัวละครที่ใช้
3.ซ่อม ขาย ดูความสามารถของอาวุธและไอเทมของตัวละครใน Inventory1.ปุ่มบันทึกเครื่องสวมใส่ต่างๆ ที่ผู้เล่นเลือกใส่ไว้
2.ปุ่มปรับเป็นแบบเดิม โดยไม่มีเครื่องสวมใส่ใดๆ อยู่
3.หน้าต่างโชว์ตัวละคร และค่าสเตตัสภายหลังจากการใส่เครื่องแต่งกายต่างๆ
4.หน้าต่างเลือกหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับ ID ของท่าน
a.หน่วยที่เลือก หร้อมเครื่องแต่งกาย
b.อาวุธที่เลือกใช้ โดยจะแบ่งเป็น Type ต่างๆ (ชุดของอาวุธที่เลือกใช้ เช่น ชุดแรกปืนกล ชุดที่สองเป็นสไนเปอร์)
c.Item ต่างที่ซื้อมาจาก Item shop
5.เลือกหน่วยต่างๆ ที่จะใช้
6.เลือกเครื่องสวมใส่สำหรับตัวละคร โดยสมารถเลือกได้โดยกดที่รูปในช่องหมายเลข 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น