วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

Map Zombie Hacked

โปรsfเดินทะลุรถ เดินบนน้ำ และอื่นๆด่านซอมบี้ครับทดสอบดู

• วิธีใช้ให้นำไฟล์ area ไปวางทับไว้ในโฟเดอร์ SF/data/area

1 ความคิดเห็น: